SvenskaEnglishDeutsch
 
 

Teknik och bakgrund

1. Bakgrund

Intresset för hästsporter av olika slag är stort i Sverige och runtom i världen. Dock innebär hästsporterna många gånger farliga och för hästen plågsamma transporter. Ett stort antal olyckor inträffar, där hästar skadas i samband med transport i biltrailers. Problem med djurtransporter har också rönt fokus under senare tid.

Ett problem är bristen på säkerhetsutrusning i transportvagnarna. Det är märkligt att det enda som man lagligen kan dra efter bil utan att säkra lasten, det är levande djur. Om dragbilen är tvungen till en inbromsning åker hästen framåt och kan då skada sig mot den bom, vilken hästen är surrad i. Hästen kan inte spännas fast hårt då den då lätt grips av panik.
Det förekommer också att hästen själv skadar sig genom att den stegrar sig över bommen eller kastar sig under densamma. Den nedan beskrivna produkten kan också användas till andra djurtransporter än häst.

2. Teknisk beskrivning

Lösningen består av en sele, se ritning, som i princip har samma funktion soArvakbältetm ett säkerhetsbälte för personbilar. Selen sätts på hästen och dragbandet förtöjs i transportvagnen. Dragbandet löper i en gejder fastsatt i väggen på hästens båda sidor för att förhindra att hästen stegrar sig eller kastar sig under bommen. Systemet tillåter att hästen kan röra sig en kort sträcka framåt, bakåt och i sidled.

3. Patentskydd

Produkten är skyddad med patent i för oss alla intressanta länder.

4. Marknadsbedömning

Det finns idag i Sverige ca. 40 000 transportvagnar för häst inregistrerade. De flesta har behov av två selar eftersom transportvagnarna har två platser.

Efter att vi ställt ut Arvakbältet på Stora Nolia 2004, så bedömer många att säkerhetsbältet kan bli lagstadgat åtminstone i Sverige när produkten finns att tillgå på marknaden. Intresset på Nolia var mycket stort och många besökare tecknade intresseanmälan, leverantörer vill sälja produkten, travtränare vill ha produkten snarast, tillverkare av trailers önskar installera produkten vid nytillverkning etc. Försäkringsbolagen kan också komma att ställa krav på användning av bältet.

En prototyp visades också vid världens största hästmässa, Equitana, Essen, Tyskland. Montern där selen visades besöktes av Kronprinsessan Viktoria och ca. 300 000 andra besökare. Även här visades ett mycket stort intresse.

5. Tillverkning

Porsi TexSafe AB som delägs av Arvak AB kommer att tillverka Arvakbältet. Fabriken som är belägen i Vuollerim i norra Sverige är ett textilcentrum med tillverkning av textila säkerhetsprodukter.

 

 

Nyheter

Mars 2013

Under Equitana 2013 i Essen, Mars 16-24 så kommer Humbaur GmbH att visa och marknadsintroducera Arvakbältet.

Oktober 2011

Arvakbältet godkänt hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Juni 2010

Arvak har blivit delägare i tillverkaren Porsi TexSafe där Arvakbältet tillverkas.

 

 
info@arvak.se | +46 70-522 69 29 | Industrivägen 4, 960 30 Vuollerim, Sweden
Startsida